Najlepsze rozwiązania

Proponuję Państwu wsparcie, dzięki któremu wizje rozwoju mają szanse stać się rzeczywistością. Wspierany gronem specjalistów z różnych dziedzin podejmuję się wyzwań, które odpowiadają celom jakie stawiają nowe programy operacyjne, a także inne źródła finansowania, o których nie można zapominać. Pomysły adaptujemy w taki sposób, aby prawdopodobieństwo sukcesu było jak największe.  

Doskonałe referencje

Miarą sukcesu jest nie tylko liczba klientów i poprawnie zrealizowanych projektów, ale także zaufanie, jakim obdarzają mnie klienci poprzez długoletnią współpracę biznesową. Dobre opinie cieszą, ale i zachęcają do dalszego doskonalenia, które sprawi, że jeszcze większa liczba podmiotów będzie mogła realizować swoje plany i marzenia. Zapraszam do zapoznania się z listą firm i organizacji, z którymi dane było mi współpracować w poprzedniej perspektywie finansowej.

Kompetentna obsługa


K&S Consulting funkcjonuje na bazie mojego wieloletniego doświadczenia związanego z pozyskiwaniem i obsługą projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przygotowuję wnioski, zarządzam, rozliczam, monitoruję i szkolę. Współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami samorządowymi i instytucjami publicznymi pozwala mi zaproponować Państwu spojrzenie na środki europejskie z różnych perspektyw.